شرکت خزر کاوش

نشانه قلب و رعد در تله ها

نشانه قلب و رعد در تله ها نشانه قلب و رعد در تله های گنج…

نشانه رعد و برق در گنجیابی

نشانه رعد و برق در گنجیابی نشانه رعد و برق در تله گنج و دفینه…

فلزیاب P.GRAPH 8000PS

فلزیاب P.GRAPH 8000PS فلزیاب P.GRAPH 8000PS قابلیت کارگرد در زمین های رطوبتی شوره زار معدنی…

فلزیاب پالسی p.graph pro teknic

فلزیاب پالسی p.graph pro teknic فلزیاب پالسی p.graph pro teknic فلزیاب پالسی : اساس کار…

اجناس تومولوس ها

اجناس تومولوس ها اجناس تومولوس ها به چه صورتی هست اجناس تومولوس به این صورت…

تله ماسک مرگ در گنجیابی

تله ماسک مرگ در گنجیابی تله ماسک مرگ در گنج یابی و دفینه یابی به…

نشانه تیریا پیکان دردفینه یابی

نشانه تیریا پیکان دردفینه یابی نشانه تیر یا پیکان در گنج یابی و دفینه یابی…

تله شنی در گنجیابی

تله شنی در گنجیابی تله شنی در گنج یابی و دفینه یابی بیان کننده چیست…

تله زمینی در گنج یابی

تله زمینی در گنج یابی تله زمینی در گنج یابی و دفینه یابی به چه…

سنسور scop scan

سنسور scop scan   سنسور scop scan اسکنر SCOP SCAN محصول شرکت GMD از دو…

فلزیاب BULLSEYE TRX PINPOINTER

فلزیاب BULLSEYE TRX PINPOINTER فلزیاب BULLSEYE TRX PINPOINTER : فلزیاب BULLSEYE TRX PINPOINTER ، شرکت…

فلزیاب تصویری GOLD MINER

فلزیاب تصویری GOLD MINER فلزیاب تصویری GOLD MINER کاشف ۸ مدل فلز شعاع زن،نقطه زن،عمق…

رمزگشایی علایم گنج

رمزگشایی علایم گنج نکات مهمی که برای رمزکشایی علائم گنج باید انجام بدهیم ؟ رمزکشایی…

فلزیاب BR 800 P

فلزیاب BR 800 P فلزیاب BR 800 P مشخصات و امکانات دستگاه فلزیاب BR 800…

فلزیاب SHARK 33000

فلزیاب SHARK 33000 شارک ۳۳۰۰۰(SARK33000) دارای مد های اختصاصی :‌ GPR Chart (نمایش جدولی برای…